Hej logo: kastanje

Wilt u een warme band met uw klanten? Wilt u hen op maat dienstverlening leveren? Dan is een goed ingericht CRM (customer relationship management, ofwel klantrelatiemanagement) onontbeerlijk. Hoe maakt ú die transitie van informeren naar communiceren en vervolgens naar klantrelatiemanagement en marketing?


Op maat dienstverlening

Welke missie, welk hoger doel (purpose) heeft uw organisatie? Waarin onderscheidt uw bedrijf en uw mensen zich van uw concurrenten? Wat zijn uw kritieke bedrijfsprocessen?  En hoe vormen deze aspecten ingrediënten voor tevreden klanten, of beter: klanten met een wow-ervaring? Hoe weet u uw klanten te raken? Wetende dat geen mens hetzelfde is, kunt u uw dienstverlening toch zo inrichten dat uw klant die dienstverlening krijgt die het best aansluit bij zijn of haar wensen.


Customer journey

Om zicht te krijgen op de mogelijke verbeteringen in uw aanbod en het bijbehorende bedrijfsproces start u met het beschrijven van de klantreis, ofwel customer journey. Daarin krijgt u zicht op welke momenten uw klant contact heeft met u (touchpoints) en hoe u die ervaring zo prettig mogelijk kunt maken.


Klantrelatiemanagement (CRM)

Wat kenmerkt uw klanten, wie maakt gebruik van uw dienstverlening, of uw producten? Hoeveel en welk soort contact hebben deze personen met uw organisatie? Wat zijn de triggers om dit te laten toe- of afnemen? Een uitgewerkt CRM-beleid voorziet in keuzes in uw klantbewerking, gebruik makend van CRM-software.


Business Intelligence (BI)

Heeft u zicht op het resultaat van uw inspanningen? Hoe maakt u keuzes? Een goede start is het vaststellen van objectief meetbare KPI's (kritieke prestatie-indicatoren) waarop regelmatig wordt gerapporteerd. Datakwaliteit wordt dan belangrijk. Wanneer u vervolgens investeert in BI-software waarbij u bedrijfsdata van een externe partij toevoegt aan uw eigen klantendata, heeft u een middel in handen waarmee u uw marketing- en beleidsbeslissingen kunt ondersteunen.

Waarom kiest u hej?

Omdat werken met een goed ingericht CRM zoveel fijner is, omdat u dan gericht met (potentiele) klanten kunt communiceren, hen iets aan kunt bieden waar ze met grotere waarschijnlijkheid op zitten te wachten. En samen met collega’s doelgericht en efficiënt te werken, zodat u voldoende tijd aan de persoonlijke relatie met uw klant en aan de vervolmaking van uw dienstverlening te kunnen besteden.

Hej is heel ervaren in het oplossen van zowel persoonlijke als organisatorische problemen, brengt een frisse en pragmatische blik, luistert heel goed naar wat ù nodig heeft (geen standaardverhaaltjes), laat mensen in hun waarde, stel de juiste vragen en maak problemen hanteerbaar.


Concreet voor CRM, BI en Marketing management:

  • doorgronden, structureren en opruimen;
  • vormgeven van klantrelatiemanagement met op maat dienstverlening;
  • begeleiding van de transitie van klantenadministratie naar marketing en klantrelatiemanagement.


Specialisme in loopbaancoaching & training

  • werken met purpose;
  • effectief functioneren en constructief communiceren.

COPYRIGHT © 2017 |     hej coaching & consulting